11 juli 2016

Kardinaal Sarah spoort aan tot het celebreren van de Mis gekeerd naar de Heer

In een interview dat op 26 mei 2016 verscheen in het Franse weekblad Famille Chrétienne, verklaarde kardinaal Robert Sarah (foto) dat "de liturgie in gevaar is". De prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten betreurt het feit dat de mens in de zogenaamde 'gewone ritus' probeert Gods plaats in te nemen en dat de liturgie het risico loopt om louter een mensenspel te worden. De prelaat uit Guinee betreurt het dat veel Missen vertoningen worden, waarin de priester niet langer de liefde van Christus door Zijn offer viert, maar een bijeenkomst van vrienden, een gezellige maaltijd, een broederlijk moment.

Ook waarschuwt kardinaal Sarah dat bij het verzinnen van creatieve of feestelijke liturgieën wij het risico lopen onze eredienst te menselijk te maken en haar naar beneden halen op het niveau van onze verlangens en onze kortstondige grillen. Het gevaar is immens, omdat God verdwijnt. En hij voegt eraan toe: "Ik ben ervan overtuigd dat de totale crisis die door de Kerk gaat, voortkomt uit het feit dat Gods aanwezigheid in de Eucharistie niet wordt waargenomen of in feite wordt ontkend."

Naar zijn mening is de belangrijkste reden waarom de hedendaagse liturgie op drift is geraakt "de plaats van de priester is die gekeerd staat naar het volk", hetgeen de bijeenkomst soms maakt tot een in zichzelf gekeerde gemeenschap en niet langer open of naar de wereld of naar de hemel. De priester moet niet het centrum zijn en de belangrijkste hoofdrolspeler van de Eucharistieviering zijn, aldus de kardinaal. Hij dringt hier op aan, omdat de gelovigen niet komen om tot de priester te spreken, maar tot God.

Teneinde God terug te plaatsen in het centrum van de liturgie, stelt de hooggeplaatste prelaat voor dat zowel priesters als lekengelovigen zich bij de viering in dezelfde richting keren: in de richting van de Heer Die komt. Het probleem is niet "vieren met de rug naar de gelovigen of naar hen gekeerd staan, maar veeleer samen gekeerd zijn in de richting van de apsis, die het Oosten symboliseert waar het kruis van de verrezen Heer troont.

De kardinaal hekelt verkeerde interpretaties van het Tweede Vaticaans Concilie, dat "nooit aan priesters heeft gevraagd te celebreren gekeerd naar de mensen".