1 maart 2017

Van de pastoor: Vasten en onthouding

Beminde gelovigen,

Deze maand beginnen wij aan de heilige vastentijd, een tijd waarin wij ons op de ontvangst van de Verlossing door Christus voorbereiden. Ieder van ons moet zich openen om de verlossingsdaad die Christus voor Zijn heilige Kerk mogelijk heeft gemaakt, ook in zijn persoonlijk leven te ontvangen. Daarom beoefent de gehele Kerk het vasten: om alles dat in de weg staat van Gods heilige Wil te verwijderen uit ons leven.

De vasten begint op Aswoensdag en duurt tot en met Paaszaterdag. Het huidige kerkelijk wetboek schrijft de volgende verplichte oefeningen voor: Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn vasten- en onthoudingsdagen, waaraan katholieken tussen 14 en 65 jaar zijn gehouden. Het overtreden hiervan wordt als zware zonde beschouwd. Voor katholieken die buiten deze leeftijdscategorie vallen geldt niet de verplichting om te vasten, maar wel die tot onthouding.

Vasten houdt in dat wij op die dagen slechts één verzadigende maaltijd gebruiken; onthouden betekent dat er geen vlees of vleesproducten genuttigd mogen worden. Alle vrijdagen door het jaar, maar bijzonder die in de vastentijd zijn dagen van onthouding, waarop katholieken dus geen vlees mogen eten. Het is raadzaam om de onthouding uit te breiden naar alle andere dagen van de vastentijd. Op zondagen en eerste-klas feestdagen (hoogfeesten) vervalt de verplichting tot vasten en onthouding.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor