27 februari 2017

Nachtelijke aanbidding

In de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart zal - na een gelezen H. Mis om 19.00 uur - tot 10.30 uur het Allerheiligste Sacrament des Altaars ter aanbidding worden uitgesteld als voorbereiding op de grote vastentijd. De aanbidding zal op woensdagmorgen worden afgesloten met een plechtige zegen.

Gegroet waarachtig Lichaam,
geboren uit de maagd Maria,
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit Wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.
O Jezus zoet, o Jezus getrouw,
o Jezus, Zoon van Maria.

N.B.: Om 23.00 uur wordt de kerkdeur gesloten tot de volgende ochtend 9.00 uur. U kunt dan nog wel naar buiten, maar niet meer naar binnen. Wilt u aan de nachtelijke aanbidding deelnemen, dan moet u vóór 23.00 uur aanwezig zijn.