2 mei 2017

Van de pastoor: Begonnen is de tijd van het heil

Beminde gelovigen,

Wij bevinden ons in de vreugdevolle Paastijd, die duurt tot aan de Hemelvaart van de Heer, waarop de Paaskaars na het zingen van het Evangelie gedoofd zal worden. Op dit moment is Pasen dus niet achter de rug, maar net begonnen. Begonnen is de tijd van het heil. Zo moeten wij als christenen dan ook leven, niet aan de oppervlakte van de uiterlijke feesten door het jaar, maar ons diep laten doordringen door de genaden die God ons wil doen toekomen door aan het liturgisch leven van de Kerk deel te nemen.

De maand mei is in het bijzonder toegewijd aan de heilige maagd Maria. Wij vereren haar als beschermster van de christenen. Tijdens weekdagen kunt u deze verering zichtbaar maken door in de kerk tijdens het lof deel te nemen aan de gemeenschappelijke rozenkrans en de daarop volgende litanie. Onze tijd heeft zeker het gebed en de voorspraak van de Moeder der christenheid nodig, om niet te verzinken in ellende en vernieling.

Aan u allen wens ik een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor