3 april 2019

Van de pastoor: Paasliturgie 2019

Beminde gelovigen,

In het Informatiebulletin voor de maand april vindt u de tijden van de liturgische vieringen in de Goede Week en met Pasen. Net als vorig jaar zijn er dit jaar ingrijpende veranderingen in de Paasliturgie. Ook dit jaar en volgend jaar zullen wij de Paasliturgie ‘ad experimentum’ vieren volgens de rubrieken van vóór de grote vernieuwing van de Paasliturgie in de jaren ’50 van de vorige eeuw, dus zoals zij overal werd gevierd voor 1951.

De grootste verschillen met de liturgie van 1962, zoals wij die tot en met Pasen 2017 hebben gevierd, zijn op Palmzondag, Goede Vrijdag en in de vigilie van Pasen (Paaswake). Op Palmzondag zal de grote plechtige wijdingsliturgie van de palmtakken plaatsvinden in plaats van de eenvoudige zegening. Op Goede Vrijdag wordt de Mis van de voorafgewijde offergaven gevierd in plaats van de communieviering, en in de Paaswake zal de vigilie uitgebreid gevierd worden met twaalf profetieën uit het oude verbond in plaats van met vier. Ook gaat het licht in de kerk al aan bij het einde van de plechtige Paaslofzang ‘Exsultet’. De Paaswake begint op Paaszaterdag om 19.00 uur.

Na deze drie experimentele jaren zal de priesterbroederschap Sint Petrus haar ervaringen met deze oude Paasliturgie voorleggen aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome. Daar zal besloten worden of het experiment al dan niet permanent zal worden opgenomen in de vigerende traditionele Latijnse liturgie (de buitengewone vorm van de Romeinse ritus).

Ik wens u een gezegende vastentijd en een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor