Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

3 april 2019

Van de pastoor: Paasliturgie 2019

Beminde gelovigen,

In het Informatiebulletin voor de maand april vindt u de tijden van de liturgische vieringen in de Goede Week en met Pasen. Net als vorig jaar zijn er dit jaar ingrijpende veranderingen in de Paasliturgie. Ook dit jaar en volgend jaar zullen wij de Paasliturgie ‘ad experimentum’ vieren volgens de rubrieken van vóór de grote vernieuwing van de Paasliturgie in de jaren ’50 van de vorige eeuw, dus zoals zij overal werd gevierd voor 1951.

De grootste verschillen met de liturgie van 1962, zoals wij die tot en met Pasen 2017 hebben gevierd, zijn op Palmzondag, Goede Vrijdag en in de vigilie van Pasen (Paaswake). Op Palmzondag zal de grote plechtige wijdingsliturgie van de palmtakken plaatsvinden in plaats van de eenvoudige zegening. Op Goede Vrijdag wordt de Mis van de voorafgewijde offergaven gevierd in plaats van de communieviering, en in de Paaswake zal de vigilie uitgebreid gevierd worden met twaalf profetieën uit het oude verbond in plaats van met vier. Ook gaat het licht in de kerk al aan bij het einde van de plechtige Paaslofzang ‘Exsultet’. De Paaswake begint op Paaszaterdag om 19.00 uur.

Na deze drie experimentele jaren zal de priesterbroederschap Sint Petrus haar ervaringen met deze oude Paasliturgie voorleggen aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome. Daar zal besloten worden of het experiment al dan niet permanent zal worden opgenomen in de vigerende traditionele Latijnse liturgie (de buitengewone vorm van de Romeinse ritus).

Ik wens u een gezegende vastentijd en een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor