Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 oktober 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Bidt u thuis ook mee?

Met de Oktobermaand - Rozenkransmaand - Rozenkransnoveen voor Kerk, gezin en vaderland: klik hier.
Om eerherstel te brengen aan Jezus in het Allerheiligste Sacrament: klik hier.


13 augustus 2019

Belangrijke Mariafeesten in augustus en september

Op 15 augustus viert de Kerk het grootste Mariafeest, namelijk dat van haar tenhemelopneming. We geloven dat de Moeder Gods met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en daardoor Koningin van engelen en heiligen is geworden. 15 augustus is een verplichte kerkelijke feestdag.

Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van dertig dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten gevierd worden: het Onbevlekt Hart van Maria (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en de Heilige Naam van Maria (12 september).

Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.