13 augustus 2019

Belangrijke Mariafeesten in augustus en september

Op 15 augustus viert de Kerk het grootste Mariafeest, namelijk dat van haar tenhemelopneming. We geloven dat de Moeder Gods met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en daardoor Koningin van engelen en heiligen is geworden. 15 augustus is een verplichte kerkelijke feestdag.

Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van dertig dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten gevierd worden: het Onbevlekt Hart van Maria (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en de Heilige Naam van Maria (12 september).

Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.