Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 1 juni 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.


De live-uitzending van dinsdag 26 mei (11.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.
Ververs deze pagina als hier niet de juiste dag genoemd wordt.

13 augustus 2019

Belangrijke Mariafeesten in augustus en september

Op 15 augustus viert de Kerk het grootste Mariafeest, namelijk dat van haar tenhemelopneming. We geloven dat de Moeder Gods met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en daardoor Koningin van engelen en heiligen is geworden. 15 augustus is een verplichte kerkelijke feestdag.

Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van dertig dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten gevierd worden: het Onbevlekt Hart van Maria (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en de Heilige Naam van Maria (12 september).

Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.