7 augustus 2019

Van de pastoor: Eeuwfeest Sint-Agnesparochie

Beminde gelovigen,

Volgende maand – op zondag 15 september – zullen wij het honderdjarig bestaan van de Sint-Agnesparochie vieren. De dag begint met een feestelijke Hoogmis met drie heren in onze kerk.

Na afloop van de plechtige liturgie worden de feestelijkheden voortgezet aan de overkant van de kerk in het Haarlemmermeerstation met een receptie met hapjes en drankjes. Tijdens deze receptie zal ook het jubileumboek gepresenteerd worden. Dit boek neemt ons op een prettig leesbare wijze mee door de interessante geschiedenis van de honderdjarige parochie.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten op 15 september, u bent allen van harte welkom!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor