3 oktober 2020

Van de pastoor: Elke dinsdag gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Beminde gelovigen,

Vanaf de eerste dinsdag van de maand oktober willen we, als voortdurende devotie, iedere dinsdag het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding uitstellen. Om in de moeilijke tijd waarin wij leven de hoop niet te verliezen is het noodzakelijk dat wij steeds vaker terugkeren tot de aanbidding die wij God, onze Schepper, verschuldigd zijn. Zo durven wij hopen en vertrouwen dat wij de noodzakelijke genade zullen verkrijgen die ons helpt een werkelijk christelijk leven te leiden, en dat vele zondaars zich zullen bekeren.

Wij zijn God deze aanbidding verschuldigd en wij zijn verplicht om te bidden voor de bekering van de mensen, en het land waarin wij mogen leven.

Deze maand worden de steigers aan de buitenkant van het priesterkoor afgebroken. Daarmee wordt de buitenrestauratie van onze kerk afgesloten. Wij zijn begonnen in 2008, en nu, twaalf jaar later, zijn deze werkzaamheden afgerond. Maar nog ongeveer dezelfde hoeveelheid werk wacht ons aan de binnenzijde van de kerk. Voor onze groeiende kerkgemeenschap is dit een opdracht tot Gods eer en voor de toekomstige generaties, voor wie wij ook een verplichting dragen.

Hopend op uw voortdurende geestelijke en financiële ondersteuning wens ik u Gods rijke zegen toe!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor