2 maart 2021

Van de pastoor: Wij zijn reeds deelachtig aan een glorievolle toekomst

Beminde gelovigen,

De heilige vastentijd brengt ons door de ascese en de beperking van onze afhankelijkheid aan aardse goederen tot een dieper besef van onze eigen vergankelijkheid. Wij kunnen dit doen door de tijdelijke goederen, die ons door God zijn toevertrouwd, niet uit de context te halen van de doeleinden waarvoor zij bedoeld zijn, maar alles opnieuw en volledig te richten op de eeuwige zaligheid.

Op die manier zal de eeuwige verlossing, die Christus op het kruis heeft verdiend, ook voor ons steeds toegankelijk blijven en de zekerheid van de waarheid van Zijn beloften zal ons leven vervullen. Door de sacramenten zijn wij al aan deze zijde van de eeuwigheid deelachtig aan de toekomst die glorievol zal zijn.

De samenleving, waarin wij dit streven naar de eeuwigheid moeten bewerkstelligen, verkeert in een droevige toestand. Laten wij door het uitoefenen van onze burgerplicht proberen om daaraan iets te veranderen door bij de verkiezingen op 17 maart te kiezen voor die partijen die in ons land de noodzakelijke veranderingen kunnen en willen doorvoeren.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor