21 mei 2021

Meimaand - Mariamaand: Gebenedijd zijt gijGebenedijd zijt gij!
En onder al de vrouwen,
't zij wie of waar dat zij,
eerbiedig aan te schouwen.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
eerbiedig aan te schouwen.
Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
Vóór eeuwen uitverkoren,
gij Moeder, ook van mij,
daar God is uit geboren.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
daar God is uit geboren.
Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
Naast u en is er gene,
van zonde en schulden vrij,
o Onbevlekte allene.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
o Onbevlekte allene.
Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
De dood komt aangedreven,
o Moeder, maak ons blij,
na dit in 't ander leven.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
na dit in 't ander leven.
Gebenedijd zijt gij!


Guido Gezelle, pr.