3 mei 2021

Van de pastoor: Geschilderd portret

Pastoor poseert met gepaste trots
naast het van hem geschilderde portret.

Beminde gelovigen,

Op de laatste zondag van april werd ik na de Hoogmis blij verrast met een schilderij, vervaardigd door kunstenares Sanne Meijer, een van onze gelovigen.

Aan de lijst van het schilderij hebben velen van u een bijdrage geleverd. Daarvoor dank ik u heel hartelijk!

Het kunstwerk hoort thuis in een portrettengalerij van mijn voorgangers, allen ooit voor korte of langere tijd pastoor van de Sint-Agnesparochie, die u kunt zien in de grote zaal van de pastorie. U bent van harte uitgenodigd om binnenkort eens deze portretten te komen bekijken.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor