Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


6 maart 2022

Een voettocht van Parijs naar Rome door priester-moeders voor de traditionele heilige Mis