2 maart 2022

Van de pastoor: Bekering en boete zijn noodzakelijk om de heiligmakende genade van onze Verlosser vruchtbaar te kunnen ontvangen

Beminde gelovigen,

Vandaag treden wij binnen in de grote heilige vasten. Zijn wij ons ervan bewust dat wij altijd een proces van ommekeer en boete nodig hebben om de heiligmakende genade van onze Verlosser vruchtbaar te kunnen ontvangen?

Daarom, maar ook om zelf deelachtig te worden aan de heilsgeschiedenis door middel van de heilige liturgie, herhaalt onze Moeder, de heilige Kerk, jaarlijks het vasten. Het vasten is voor ons een zware verplichting op Aswoensdag en Goede Vrijdag en de onthouding op genoemde twee dagen en alle vrijdagen in de Vasten.

Langs deze weg willen wij, priesters, ook allen danken die met ons de noveen en de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria hebben gebeden voor de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP). Het mag werkelijk als een moederlijke interventie worden gezien dat op de dag van de plechtige toewijding onze broederschap vrijwaring heeft verkregen van de bepalingen in het motu proprio Traditionis Custodes. Blijven wij trouw aan, en laten wij nog vuriger worden in de verering van de heilige Moeder Gods. Ik vraag u allen om, als trouwe kinderen, dagelijks de rozenkrans te bidden.

Tot slot geef ik u de volgende woorden uit een oud gezegde mee: 'Houdt de orde en de orde zal u behouden.'

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor