2 juli 2022

Arts en ethicus Calum Miller: De waarheid over abortus

De uitspraak van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten, dat vorige week, op het feest van het Heilig Hart van Jezus, een einde maakte aan het valse recht op abortus in alle Amerikaanse staten, wakkert ook in ons land de moordlust verder aan. Vandaag is er op de Dam in onze hoofdstad een demonstratie waarin door duistere groeperingen nóg bredere - en gratis, dat wil zeggen: door ons allen betaalde - toegang tot abortus wordt geëist. Ze doen dat op het feest van Maria Visitatie, de dag waarop de Hemel zelf getuigenis aflegt van de waarde van het leven in de moederschoot. Bij de groet van Maria sprong het kind Johannes op in de schoot van zijn moeder Elisabeth.

In onderstaande video legt de Britse arts en ethicus Calum Miller nog eens uit wat er bij een abortus gebeurt en waarom het hier om het doden van onschuldig, kwetsbaar menselijk leven gaat. Het doden van tienduizenden kinderen per jaar, alleen al in Nederland, is een misdaad tegen God en tegen de menselijkheid.