5 juli 2022

Van de pastoor: Gezalfde priesterhanden dragen het smetteloze Offer van het nieuwe verbond aan God op, waardoor het heil in deze wereld onder de mensen verspreid wordt

Beminde gelovigen,

Inmiddels is voor de meesten van u de vakantietijd aangebroken. In de parochie betekent dat geenszins dat het stil gaat worden. Het is al enkele jaren traditie dat wij een religieus getinte familievakantie voor de gezinnen in onze parochie organiseren. Die vindt dit jaar plaats van 22 tot en met 28 juli met een recordaantal deelnemers (100 personen). Pater P. Hagenbeek en vijf seminaristen gaan deze vrije tijd liturgisch en pastoraal begeleiden. Wij hopen en bidden dat de gezinnen en de jonge mensen hierdoor sterker met elkaar verbonden worden, dat zij de kracht zullen vinden om in deze verwarde tijden het leven in de genade te verstevigen en dat er goede vriendschappen zullen ontstaan op het fundament van onze heilige godsdienst.

Op zondag 17 juli zal de Hoogmis worden opgedragen door een van onze nieuwe priesters uit Wigratzbad. Pater Daniel Bruckwilder FSSP (foto) is op 18 juni in Türkheim (Beieren, Duitsland) tot priester gewijd door mgr Wolfgang Haas, aartsbisschop van Vaduz (Liechtenstein). Het is een grote genade om de heilige Mis van een neomist te kunnen bijwonen. Aan de neomistenzegen, die aansluitend op de heilige Mis gegeven zal worden, is een volle aflaat verbonden (onder de reguliere voorwaarden). Het is gebruikelijk na ontvangst van de zegen de handen van de nieuw gewijde te kussen, als teken van eerbied dat de gezalfde handen nu het smetteloze Offer van het nieuwe verbond aan God opdragen en daardoor het heil in deze wereld onder de mensen verspreid wordt. Ik hoop dat u allen aanwezig zult zijn om God te danken voor deze nieuwe priester en zijn zegen te ontvangen.

Pater Bruckwilder is een van de 15 nieuwe priesters die dit jaar voor de priesterbroederschap Sint Petrus gewijd worden. Op 27 mei vonden zeven wijdingen plaats in Lincoln (Verenigde Staten), op 18 juni twee wijdingen in Duitsland en op 2 juli zes anderen in Lescar, Frankrijk. Zij worden allen in uw gebeden aanbevolen.

Vooruitblik: Op zondag 23 oktober a.s. zal de Bisschop van Haarlem-Amsterdam het heilig sacrament van het Vormsel in onze kerk toedienen. Kandidaten die zich hiervoor nog niet hebben aangemeld kunnen dat doen bij ondergetekende.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor