2 september 2022

Van de pastoor: De derde orde van de priesterbroederschap Sint Petrus

Beminde gelovigen,

Voor ons allen is het een drukke zomer geweest. In de parochie hebben, ondanks de zomervakantie, veel activiteiten plaatsgevonden en zijn er veel gasten langsgekomen.

De maand september begint met een bezoek van de kapelaan van de confraterniteit/derde orde van de priesterbroederschap Sint Petrus. Op zondag 4 september zal pater Gerald Gesch FSSP (foto) de Hoogmis opdragen en tijdens de familiemiddag in de parochiezaal een inleiding houden over de derde orde. De derde orde ondersteunt de priesters van de priesterbroederschap door gebed. Wie zich wil aansluiten is die zondag van 14.00 tot 15.00 uur welkom in de grote zaal van de pastorie.

In de zomermaanden heeft het kerkbestuur hard gewerkt aan twee grote projecten, die nu in de eindfase zijn gekomen, namelijk de volledige restauratie van het kerkorgel en het vernieuwen van het in uiterst slechte staat verkerende pastoriedak. Beide projecten kunnen – na enkele jaren van voorbereiding – eindelijk in de loop van het eerste halfjaar van 2023 van start gaan.

Wat de komende herfst en winter ook voor problemen zullen brengen – er wordt gesproken over extreem hoge energiekosten – laten wij niet vergeten dat ons leven toebehoort aan God en Zijn heilige Kerk. Onze vreugde en onze hoop zijn op Hem gericht. Blijven wij in genade verenigd in gebed, dan zal Hij ons in de komende tijd niet zonder hulp achterlaten, maar ons bekrachtigen om, door de problemen heen, sterker te worden.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor