Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

14 september 2022

Vexilla regis


Almachtige, eeuwige God,
Gij hebt het heil van het menselijk geslacht
in het kruishout gevestigd,
opdat dááruit het leven zou voortspruiten,
waaruit de dood was voortgekomen,
en opdat hij, die door het hout zegevierde,
ook door het hout zou overwonnen worden:
door Christus, onze Heer. Amen.