14 januari 2023

Kerkbalans 2023

Beminde parochianen,

Aan het begin van het nieuwe jaar richt ik mij tot u met de oproep om onze parochie actief te ondersteunen door middel van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Velen van u zijn zich bewust van de geestelijke rijkdommen die zij in onze parochie hebben mogen ontvangen. Menigeen heeft ook sociale relaties kunnen opbouwen met mede-katholieken van de traditie, zodat onze parochie niet slechts de geestelijke goederen schenkt, maar ook een rijke, zichtbare belichaming daarvan. En dat alles tot Gods eer en verheerlijking.

Die goederen vragen ook om een fysiek raamwerk dat onderhouden moet worden. Het gaat daarbij om allerlei kosten die samenhangen met de pastorale zorg door de priesters, het verder ontwikkelen van de kerkelijke gebouwen ten bate van het pastorale leven van de parochie, maar ook om het verder verspreiden van de katholieke waarheid in stad en land, waar God vrijwel verdwenen lijkt.

Wij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verbreiden van Gods Koninkrijk. Dat kan heel concreet door het ondersteunen van uw parochie. Daardoor werkt u ook mee aan de verkondiging van het geloof en het koesteren van roepingen en heilige gezinnen. Laten wij bij onszelf toch beseffen wat God ons heeft geschonken en die geschenken goed onderhouden.

De opbrengst van de actie Kerkbalans is geheel bestemd voor onze eigen parochie. Voor uw gulle bijdrage dank ik u bij voorbaat!

Met mijn priesterlijke zegen,
(w.g.)

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Zo kunt u bijdragen:
U kunt uw gift(en) overschrijven naar bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’. Onze parochie is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften – onder de gebruikelijke voorwaarden – aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Als u fiscaal gunstiger wilt schenken, dan kan dat door middel van een periodieke gift. U doet dan een schriftelijke toezegging voor een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar, waardoor u jaarlijks een groter belastingvoordeel krijgt dan bij een gewone gift. Neemt u voor meer informatie contact op met het bestuur van onze parochie (per e-mail: secretaris@agneskerk.org).