4 januari 2023

Van de pastoor: Als wij de gegeven tijd goed gebruiken, dan is het nieuwe jaar waarlijk een zegen

Beminde gelovigen,

We staan aan het begin van een nieuw jaar, met al zijn onzekerheden. De wereld viert het nieuwe jaar uitbundig met feest, vuurwerk en drank; wij, katholieken, zingen op Oudejaarsavond het 'Te Deum' en op Nieuwjaarsdag het 'Veni Creator', de hymne tot de Heilige Geest.

Het verschil tussen beide vormen van afsluiting van het oude jaar en verwelkoming van het nieuwe ligt in de richting die wij er aan geven. De seculiere wereld verwacht al het goede van en in de tijd; wij, katholieken, verwachten in de tijd het goede, namelijk Gods genade, echter niet van de tijd maar van buitenaf, van God in de eeuwigheid. Het verschil bepaalt ook hoe wij leven en waartoe wij leven. Onze richting brengt ons door het aardse tot het eeuwige, wanneer wij de poort des doods binnengaan. De wereld zal in deze poort het eeuwige verlies van alle hoop ervaren, want zij vertrouwde niet op God, gebruikte het leven op aarde niet om het eeuwige goed te bereiken, maar leefde voor zichzelf.

Gebruiken wij de tijd die ons is gegeven goed. Blijven wij trouwe kinderen van God en gehoorzaam aan onze Moeder, de heilige Kerk, die ons alles schenkt om door dit leven naar het eeuwige te kunnen gaan. Als wij zó leven, dan is het nieuwe jaar - wat het ook brengen moge - waarlijk een zegen.

Op zondag 22 januari vieren wij het hoogfeest van onze kerkpatrones, de heilige Agnes. Na de Hoogmis vieren wij de Nieuwjaarsreceptie in de pastorie. Brengt u allen een kleine koude schotel mee? De parochie zorgt voor de drankjes.

In de maand januari geldt er een pauze voor alle zondagmiddagbijeenkomsten. Vanaf februari is er weer het gebruikelijke zondagmiddagprogramma.

Een zalig en gezegend Nieuwjaar wens ik u allen toe!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor