Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

13 augustus 2023

Augustus - Onbevlekt-Hartmaand: H. Maximiliaan Kolbe: "Pas als alle schismatici en protestanten de katholieke geloofsbelijdenis uit overtuiging belijden en wanneer alle joden vrijwillig vragen om het heilig doopsel, alleen dan zal de Immaculata haar doelen hebben bereikt"