3 augustus 2023

Van de pastoor: Maria is reeds ten deel gevallen waarop wij allen hopen

Beminde gelovigen,

Midden in de zomer (op 15 augustus) viert de Kerk het grootste Mariafeest, namelijk dat van haar tenhemelopneming. Juist omdat het zo’n groot feest is – we vieren immers dat Maria reeds ten deel is gevallen waarop wij allen slechts mogen hopen – heeft de Kerk het tot een verplichte feestdag gemaakt voor alle gelovigen, dat wil zeggen dat zij op die dag de heilige Mis moeten bijwonen.

In onze kerk zijn er twee heilige Missen en een gezongen Marialof. Ik hoop u allen te ontmoeten rondom onze hemelse Moeder!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor