5 oktober 2023

Van de pastoor: In de Rozenkransmaand oktober nemen wij in het bijzonder onze toevlucht tot de Moeder van God

Beminde gelovigen,

Oktober is Rozenkransmaand, waarin wij in het bijzonder onze toevlucht nemen tot de bescherming van de Moeder van God. In tijden van zware beproevingen heeft het volk Gods geleerd hoe machtig het bidden van de heilige Rozenkrans is.

Ik roep u allen op om dagelijks vurig de Rozenkrans te bidden. Alleen dan mogen wij hopen dat de situatie in Kerk en wereld een wending ten goede neemt.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor