31 mei 2024

Meimaand - Mariamaand: Wij groeten u, o Koningin


Wij groeten u, o Koningin, o Maria.
Gij zijt des hemels Grootvorstin, o Maria.

Refrein:
Loof haar, o cherubijn,
prijs haar, o serafijn,
prijs met ons uw Koningin.
Salve, salve, salve Regina.

Gij zijt het toonbeeld aller deugd, o Maria.
Der eng'len en der mensen vreugd', o Maria.

In aller droefheid, angst en nood, o Maria.
Kom ons te hulp tot in de dood, o Maria.