1 juli 2024

Julimaand - Kostbaar-Bloedmaand: Litanie van het Kostbaar Bloed

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Bloed van Christus, enige Zoon van de eeuwige Vader, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, van het nieuwe en eeuwige Verbond, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, over de aarde uitgestort tijdens Zijn doodsstrijd, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, vergoten tijdens de geseling, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, stromend uit de doornenkroon, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, vergoten op het kruis, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, losprijs van ons heil, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, zonder hetwelk er geen vergeving mogelijk is, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, eucharistisch voedsel en zuivering der zielen, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, overwinning over de duivelen, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, sterkte der martelaren, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, kracht der belijders, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, brond van maagdelijkheid, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, steun van hen die in gevaar zijn, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, verkwikking van hen die lijden, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, troost in tranen, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, hoop der boetvaardigen, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, hulp der stervenden, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, vrede en zoetheid des harten, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, dat de zielen uit het vagevuur bevrijdt, verlos ons, Heer.
Bloed van Christus, alle eer en alle lof overwaardig, verlos ons, Heer.

Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Gij hebt ons vrijgekocht, Heer, door Uw Bloed.
En Gij hebt ons gemaakt tot het Rijk Gods.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Uw enige Zoon hebt Gij aangesteld tot Verlosser der wereld en door Zijn Bloed hebt Gij verzoend willen worden, geef, bidden wij U, dat wij, de losprijs van ons heil vererend en daardoor op aarde beschermd tegen de rampen van dit leven, de eeuwige beloning in de hemel mogen verwerven. Door dezelfde Jezus Christus, onze Heer. Amen.