Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


ANBI-gegevens Jozefparochie

De Rooms-katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, en andere katholieke instellingen. Ook de H. Jozefparochie, parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk in Amsterdam, is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Wie aan een ANBI een gift doet - eenmalig of periodiek -, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI-regeling geldt onder andere een publicatieplicht.

Sinds 1 januari 2016 moet iedere parochie aan deze publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, opdat geïnteresseerden deze eenvoudig kunnen raadplegen.

ANBI-gegevens Jozefparochie

Parochie Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk (personele parochie voor de tradtionele Latijnse liturgie)
Amstelveenseweg 161-163
1075 XA Amsterdam
Telefoon: 020-6629470
Bankrekening: NL48 ABNA 0589 9700 89
Website: www.agneskerk.org
E-mail: oudemis@agneskerk.org
RSIN/Fiscaal nummer: 825343082
Website met ANBI-gegevens, beheerd door bisdom Haarlem-Amsterdam: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA12202

Zie ook: ANBI-gegevens Agnesparochie