1 november 2009

November - Allerzielenmaand

Beminde gelovigen,

De maand november is begonnen. Deze maand is in het bijzonder toegewijd aan de zalige herdenking van de gelovige zielen. Als strijdende Kerk op aarde zijn wij verplicht om voor de lijdende Kerk in het vagevuur te bidden, offers te brengen en aflaten te verzamelen voor de bevrijding uit hun schrikwekkend lijden. Dit lijden is hun deel geworden op grond van gebrek aan boete en van vele onberouwde kleine zonden. Hun lijden is voor ons een preek om christelijk te leven en tegelijkertijd om barmhartigheid te beoefenen. Zelf kunnen zij zich niet meer helpen, maar wij kunnen hen wel helpen door ons gebed en onze boete aan hen te laten toekomen. Ik bid dat u met veel ijver voor de arme zielen zult bidden. Weet dat degene die barmhartigheid beoefent ook zelf barmhartigheid zal ervaren.

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het Evangelie van die dag houdt ons het Laatste Oordeel voor ogen, en hoe het teken van de Mensenzoon – dus het heilig Kruis – zal verschijnen aan de hemel. Omdat de Sint-Agneskerk een kostbare dubbelreliek van het heilig Kruis en van de doornenkroon bezit, zal ook dit jaar, zoals gebruikelijk, de processie ter ere van het heilig Kruis op deze zondag aansluitend aan de heilige Mis worden gehouden.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie