Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 29 februari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

3 november 2009

Seminaristen grootseminarie bisdom Haarlem-Amsterdam worden geïnstrueerd in Tridentijnse ritus

Het grootseminarie voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, Sint Willibrord op De Tiltenberg in Vogelenzang, organiseert een cursus voor priesters en priesterkandidaten om de Tridentijnse ritus aan te leren, zo werd bekend gemaakt op de dag van de voortgezette vorming van jonge priesters op maandag 2 november.

Het seminarie volgt daarmee de uitdrukkelijke wens van paus Benedictus XVI om deze ritus op zoveel mogelijk plaatsen aan de gelovigen aan te bieden.

De priesterstudenten krijgen de oefeningen van de priester die in het seminarie hiervoor verantwoordelijk is, drs F.J. Bunschoten. Hij wordt daarbij geassisteerd door diaken J. Versteeg, die met name de kandidaten voor het permanente diaconaat oefent. De ceremoniaris van het seminarie, Rudy Kinds, staat hen hierbij terzijde. Kapelaan Bunschoten heeft zich de afgelopen tijd in de Tridentijnse ritus bekwaamd en zich de nodige kennis en vaardigheid verworven om deze ritus met andere priesters en bij de kandidaten voor de heilige wijdingen te oefenen.

Zie de website van De Tiltenberg.