11 september 2010

Pro-life gebedsdag in Den Haag

Op dinsdag 28 september organiseert de Stichting Recht zonder Onderscheid uit Heilig Landstichting de nationale pro-life gebedsdag voor de bescherming van het leven in Den Haag.

De dag begint om 11.00 uur op het plein naast het Binnenhof. De afsluiting vindt plaats om 14.30 uur met een heilige Mis in de Jacobuskerk aan de Parkstraat. Hoofdcelebrant zal zijn mgr E. de Jong, hulpbisschop van Roermond. De gebedsdag staat ook onder zijn leiding.

Vanuit Noord-Holland rijden verschillende bussen naar Den Haag. Voor meer informatie of deelname (bustocht) kunt u bellen: 075-6701603.

De nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr André-Jozef Léonard, sprak met Pasen als volgt over abortus provocatus: “Jaarlijks worden vijftig miljoen menselijke wezens in ontwikkeling geaborteerd in de moederschoot alsof het niet de moeite is dat ze bestaan.” En hij gaat verder: “Wij waren ooit allemaal in die moederschoot. En we zijn slechts hier omdat we gerespecteerd werden toen we ons in een kwetsbaar stadium van ons leven bevonden.”

Onderstaande video schets een prachtig beeld van de ontwikkeling van het ongeboren leven: