16 september 2011

17 september 2011: 5 jaar Tridentijnse Mis in onze kerk

Op zondag 17 september 2006 werd in de Agneskerk de eerste Tridentijnse Hoogmis opgedragen sinds vele jaren. Op zaterdag 17 september 2011 is de Tridentijnse Mis dus vijf jaar terug in onze kerk. Oorspronkelijk zou de Romeinse curiekardinaal Raymond Burke die dag een pontificale Hoogmis in onze kerk opdragen, maar om organisatorische redenen is zijn komst uitgesteld tot zondag 6 november (Willibrordzondag).

Op de lustrumdag, zaterdag 17 september, zal nu de eerwaarde heer Peter Van de Kerckhove, pr. (foto), om 13.30 uur in de pastorie een lezing verzorgen over de hervorming van de Romeinse ritus.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Gelezen H. Mis (Sint-Nicolaasacademie)
10.45 uur: Lezing over het Tweede Vaticaans Concilie (Sint-Nicolaasacademie - pastorie)
11.00 uur: Gelezen H. Mis
12.00 uur: Lunch: broodjes en koffie worden tegen een kleine vergoeding aangeboden (pastorie)
12.45 uur: Marialof
13.30 uur: Lezing over de hervorming van de Romeinse ritus door eerwaarde heer Van de Kerckhove, pr. (pastorie)