9 september 2011

Elektriciteit in Agnestoren hersteld

Zoals u de afgelopen maanden gemerkt zult hebben, was de elektriciteit in de kerktoren uitgevallen nadat de netwerkbeheerder graaf- en installatiewerkzaamheden in de sacristie en pastorietuin had uitgevoerd.

Eind augustus is de elektriciteitsvoorziening in de toren hersteld, de klokken van het uurwerk zijn gelijkgezet en lopen weer op tijd, de luidklok kan weer oproepen voor de heilige Mis.

Tegelijkertijd is in de kerk noodverlichting aangebracht en zijn de borden die de nooduitgangen aangeven gerepareerd. Daarmee voldoet de kerk weer aan de voorschriften van de brandweer.

Dank aan de vrijwilligers en de professionele krachten die dit mogelijk hebben gemaakt!