13 april 2012

Pinksterbedevaart Parijs-Chartres: 26, 27 en 28 mei 2012

Op 26, 27 en 28 mei 2012 vindt voor de dertigste keer de traditionele Pinksterbedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame in Chartres plaats. Het hoofdthema van dit jaar is 'De familie, bakermat van het christendom'.

Zingend, biddend en mediterend lopen de pelgrims -- die afkomstig zijn uit vele landen over de gehele wereld -- tijdens het Pinksterweekend door Parijs, langs velden en bossen de aloude bedevaartsroute naar Chartres. Zij zien daarbij af van elke vorm van luxe.

Hoogtepunten zijn de dagelijkse heilige Mis buiten in het bos, de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en de aanbidding op de avond van Pinksteren, de aankomst in Chartres en de pontificale Hoogmis in de kathedraal.

Geestelijke en pastorale begeleiding wordt verleend door een priester van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP).

De deelname van Nederlandstaligen onder de patronage van de H.H. Martelaren van Gorkum wordt ook dit jaar gecoördineerd door de Stichting Ecclesia Dei Delft (Nederland), e-mail: chartres@ecclesiadei.nl, en de Werkgroep Mysterium Fidei (België), e-mail: mysteriumfidei@catholic.org.