4 april 2012

Van de parochie-administrator: Pasen 2012

Beminde gelovigen,

Het informatiebulletin van onze parochie voor de maand april bevat de tijden van alle godsdienstige plechtigheden in de Goede Week en met Pasen. Ik wil daarop graag uw aandacht vestigen.

Ook vraag ik uw aandacht voor de paasbiecht die een onmisbare stap is om met vreugde Pasen te kunnen vieren.

Voor het afleggen van uw paasbiecht vragen wij, priesters, aan de gelovigen die de heilige Mis op weekdagen bezoeken of in de buurt van de kerk wonen om reeds tijdig in de Goede Week – dus vóór de dagen met de plechtigheden – hun biecht af te leggen. Dan is er ook ruimte voor degenen die van ver komen en hun biecht vlak voor de plechtigheden moeten houden. Daardoor draagt u er ook aan bij dat de liturgie op tijd kan beginnen in een week met veel voorbereidingen en oefeningen.

Belangrijker dan deze formaliteiten is de betekenis van Pasen. Voor hen die in staat van genade leven is dat het vooruitkijken naar en het proeven van het heil van God. Voor de zondaars is Pasen het teken van de goddelijke barmhartigheid; het biedt hun de mogelijkheid om gerechtvaardigd te worden en zich te bekleden met het heil.

Ik wens u allen Gods rijkste zegen toe. Zalig Pasen!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie