Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Actie Kerkbalans 2023
Draagt u ook financieel een steentje bij aan uw parochie?
Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.


20 april 2012

Programma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 21 april 2012

Op zaterdag 21 april is het onderwerp van de lezing ‘Sint Franciscus en de islam’. Professor Karel Steenbrink, die gedurende zeven jaar doceerde aan een islamitische universiteit in Indonesië, zal spreken over de H. Franciscus, die niet opriep tot strijd maar een recept gaf voor vreedzaam samenleven.
Na afloop van de lezing viert de academie met de aanwezigen het 25-jarig bestaan.

Programma
10.00 uur: Gelezen H. Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Viering 25-jarig bestaan

Zie: De website van de academie.