20 januari 2013

Afkondiging van het decreet tot oprichting van een nieuwe personele parochie

Mgr J.W.M. Hendriks, hulpbisschop; mgr J.M. Punt, bisschop; en mgr J.G.M. van Burgsteden, emeritus hulpbisschop
van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Tijdens de door hem gecelebreerde pontificale Hoogmis heeft emeritus hulpbisschop mgr J.G.M. van Burgsteden SSS vandaag het volgende decreet voorgelezen waarin de Bisschop van Haarlem-Amsterdam de oprichting afkondigt van een nieuwe personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie, die gevestigd zal zijn in de kerk van de H. Agnes te Amsterdam:

DECREET
tot canonieke oprichting
van de
R.-k. personele parochie
ten behoeve van het aanbod van
liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus
binnen het diocees Haarlem-Amsterdam

Overwegende

- dat paus Benedictus XVI in zijn motu proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007 voorziet dat aan de christengelovigen deelname aan de liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus kan worden aangeboden;

- dat reeds sinds september 2006 deze liturgie regelmatig gecelebreerd wordt in de parochiekerk van Sint Agnes te Amsterdam en gebleken is dat hieraan behoefte is onder de christengelovigen;

- dat de hierdoor ontstane geloofsgemeenschap en de priesters die de zielzorg hiervan op zich hebben genomen, behoefte hebben aan een juridische ordening, is het ons wenselijk gebleken, in het geestelijk belang van de gemeenschap die zich gevormd heeft rond de liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in het diocees Haarlem-Amsterdam, een zelfstandige parochie op te richten, en hebben wij, nadat belanghebbenden alsook de priesterraad conform canon 515 § 2 Codex I.C. zijn gehoord, besloten tot:

oprichting van de Rooms-katholieke personele parochie
ten behoeve van het aanbod van
liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus
binnen het diocees Haarlem-Amsterdam

Opgenoemde R.-k. parochie is gevestigd te Amsterdam en is een personele parochie conform canon 518 Codex I.C.

De liturgische vieringen zullen plaatsvinden in het kerkgebouw van de parochie van de H. Agnes te Amsterdam, tenzij in de toekomst anders wordt overeengekomen.

De gemeenschap van christengelovigen bestaat uit degenen die zich hebben laten inschrijven als parochianen van opgenoemde R.-k. parochie.

Wij vertrouwen erop dat de in deze gemeenschap participerende christengelovigen in het diocees Haarlem-Amsterdam, het liturgisch-pastorale leven van de parochie zullen ondersteunen en de financiële zorgen van het parochiebestuur naar draagkracht zullen helpen verlichten.

Dit decreet wordt van kracht vanaf de afkondiging op 20 januari 2013, tijdens de liturgische viering in het kerkgebouw van de H. Agnes te Amsterdam.

Gegeven te Haarlem,
10 januari 2013

+ Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

dr B.J. Putter, pr.
Vice-kanselier