7 januari 2013

Van de FSSP-econoom

U bent gewend op deze plaats een pastoraal woord aan te treffen van de parochie-administrator. Hij ruimt deze keer graag plaats in voor een bericht uit het generale huis van de priesterbroederschap Sint Petrus.

Beminde gelovigen,

Graag zou ik het afgelopen jaar zijn teruggekeerd naar de Sint-Agneskerk in Amsterdam, maar inmiddels ben ik voor een periode van zes jaar verbonden aan het generale huis van de broederschap in Fribourg in Zwitserland. Het apostolaat bij u in Amsterdam ligt mij toch nog steeds na aan het hart. Daarom groet ik u allen en wens u een gezegend jaar 2013 toe!

Omdat ik mij persoonlijk verbonden voel met de gelovigen in Amsterdam heb ik gevraagd om dit stukje te mogen schrijven. Ik schrijf u als econoom van de broederschap en als vriend van de Agneskerk. Ik wil u vragen bij uzelf te overwegen hoe u kunt bijdragen aan een stevig fundament voor de toekomst. Wie het zich kan veroorloven, wil ik graag oproepen om de kerk ook financieel te ondersteunen met een (regelmatige) gift, via een beschikking in uw testament of door middel van een periodieke schenking.

Het verkondigen van het Woord Gods gaat in onze seculiere maatschappij, waarin de Kerk geen enkele subsidie meer ontvangt, gepaard met hoge kosten. Denkt u aan energiekosten, zakelijke belastingen op gebouwen, verzekeringen en de algemene kosten. Ik weet dat de paters in Amsterdam zich daarover veel zorgen maken. Per jaar is een bedrag van € 45.000 nodig om het kerkgebouw open te kunnen houden.
Mag ik u vragen om dit ook te overwegen in uw gebed voor ons apostolaat?

Graag tot ziens in Amsterdam!


Pater A. Komorowski FSSP,
assistent van de generaal-overste en algemeen econoom