12 januari 2013

Bericht van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er tussen het bisdom Haarlem-Amsterdam en de priesterbroederschap Sint Petrus overeenstemming is bereikt over het gebruik van de Sint-Agneskerk. Wij hopen dat daarmee de toekomst van het kerkgebouw is veiliggesteld.

Deze oplossing garandeert de blijvende aanwezigheid van priesters van de Sint-Petrusbroederschap en van de traditionele Latijnse Mis (Tridentijnse Mis) in Amsterdam met de komst van een personele parochie, die door de Bisschop zal worden opgericht. Elke katholiek die zich betrokken voelt bij de oude ritus kan zich als parochiaan laten inschrijven. Een personele parochie heeft dezelfde rechten en plichten als een gewone (territoriale) parochie, inclusief een eigen pastoor. De nieuwe personele parochie krijgt het exclusieve gebruik van de Sint-Agneskerk en de bijbehorende pastorie.

Deze nieuwe parochie – die zal worden toegewijd aan de zalige keizer Karel van Oostenrijk – zal dan ook, net als elke parochie, haar eigen kosten moeten dragen, ook voor het gebruik van het kerkgebouw. Het kerkgebouw hoeft niet meer gekocht te worden, maar we moeten wel de vaste lasten en het onderhoud voor onze rekening nemen.

Zoals u wellicht weet hebben we sinds 19 maart jl. onafgebroken dagelijks gebeden tot de heilige Jozef. Velen van u hebben aan de novenen deelgenomen. De nieuwe parochie en de bestemming van het kerk-gebouw mogen we dan ook gerust toeschrijven aan zijn voorspraak.

Wij vragen u dringend de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam te blijven ondersteunen met uw gebed en uw financiële bijdrage. Alle weldoeners zullen worden opgenomen in een Misbond. Voor de leden daarvan – zowel levenden als overledenen – zal maandelijks een H. Mis worden opgedragen.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk en wensen u een door God gezegend jaar 2013 toe.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling.

Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam
Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam
Bankrekening: 5440482