Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

25 februari 2013

Gebedsuur op donderdag 28 februari 2013

Op donderdag 28 februari zal paus Benedictus XVI om 20.00 uur zijn ambt neerleggen. In de Agneskerk willen we onze heilige Vader - die zo veel voor ons betekend heeft - op de avond van zijn abdicatie ondersteunen met een plechtig gebedsuur. Om 18.45 uur bidden wij de Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid. Daarna is er gelegenheid tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars. We bidden dan in het bijzonder om Gods zegen over paus Benedictus XVI en om goddelijke bijstand voor het college van kardinalen bij de verkiezing van een nieuwe paus. Om 20.00 uur volgt de plechtige zegen met het heilig Sacrament. Daarna zullen de completen – het kerkelijk avondgebed – worden gezongen. Na afloop keren we in stilte huiswaarts, zowel bedroefd over het afscheid van onze geliefde Vader, als in dankbaarheid om zijn pontificaat van acht jaar.