Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Actie Kerkbalans 2023
Draagt u ook financieel een steentje bij aan uw parochie?
Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.


15 februari 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 februari 2013

Op zaterdag 16 februari komt de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie bijeen in onze kerk en pastorie. Na de H. Mis van 10.00 uur zal rond 11.00 uur de lezing aanvangen door mevrouw Leontien Bakermans, die sinds kort leiding geeft aan het jongerendispuut van de Sint-Nicolaasacademie. Zij heeft zich verdiept in de theologie van het lichaam, die door de zalige paus Johannes Paulus II werd geïntroduceerd, en komt tot een verrassende conclusie.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.