6 februari 2013

Van de pastoor: Een nieuwe opdracht

Beminde gelovigen,

Het nieuwe jaar heeft ons nu reeds een aantal zegeningen gebracht. Circa tien gelovigen zijn bekrachtigd met de zeven gaven van de Heilige Geest door het ontvangen van het H. Vormsel. Daartoe heeft mgr J. van Burgsteden onze kerk bezocht en hij heeft het bisschoppelijk decreet afgekondigd waarin onze gemeenschap wordt verheven tot personele parochie voor de oude ritus.

Wij beginnen dus met een nieuwe parochie bij de Agneskerk. Gedurende vele novenen hebben wij de H. Jozef gesmeekt om een goede oplossing en door de handen van de Bisschop heeft hij ons deze oplossing toevertrouwd. Nu is het aan ons om deze nieuwe parochie te heiligen en aan haar toekomst te bouwen. Het heiligen kunnen wij deze maand beginnen met het veertig-urengebed, het ontvangen van het askruisje en met een vruchtbare Vasten. Het bouwen aan de toekomst kunnen wij doen door de zondagse collecte te ondersteunen en door giften aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam.

De hemel heeft ons nieuwe kansen geschonken, maar ook een nieuwe opdracht. Laten wij niet bang zijn om deze aan te aanvaarden, ook niet wanneer het iets van onze materiële rijkdom vergt. De zichtbare goederen zijn van voorbijgaande aard, maar de eeuwige goederen zijn onvergankelijk. Ik dank u allen bijzonder hartelijk voor uw onbaatzuchtige steun aan onze broederschap en ons apostolaat gedurende de afgelopen jaren. Ik bid dat God u daarvoor rijkelijk zal belonen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor