Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


10 februari 2013

Zondag 18.00 uur tot dinsdag 10.00 uur: Veertig-urengebed

Knielt, christenschaar,
voor ´t zoenaltaar,
uw God rust daar!