Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


12 april 2013

Drie vormen van liefde

De eerbiedwaardige dienaar Gods aartsbisschop Fulton Sheen spreekt op bevlogen wijze over de drie soorten van (christelijke) Liefde, aangeduid met de van oorsprong Griekse woorden: eros, philia en agape.