1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

5 april 2013

Van de pastoor: Christus, onze enige hoop

Beminde gelovigen,

Van harte wens ik u een zalige en gezegende Paastijd toe! De vreugde van de Verrijzenis en de genade die door Christus voor ons is verkregen vormen het ware leven van ons en verblijden onze harten.

Toch zijn er in het menselijke leven ook donkere wolken, zoals ziekte, depressie en moedeloosheid, waarmee wij moeten leren leven. Als wij weten dat wij Christus tegemoet gaan, dan is dat zeker mogelijk, ook al is het niet altijd gemakkelijk. Hij is onze enige hoop, die ons tijdens deze aardse ballingschap geboden wordt. Hij is de enige uitweg en bevrijding die wij mensen hebben, maar wij kennen Hem te weinig. Velen zien Hem niet, en ook vele gelovigen zien Hem niet volledig, omdat wij bezig zijn met andere zaken, verschijningen, het te veel spreken over en bediscus-siëren van aardse belangen, het bestuderen van allerlei boodschappen en dergelijke.

Deze zaken maken u, en uw priesters, moedeloos, omdat het geloof niet daarover gaat. Het geloof draait om Hem Die gekruisigd werd en verrezen is. Dat geloof wordt ons meegedeeld door de prediking van de Kerk en is voor de leken vastgelegd in de catechismus. Om te beginnen zouden wij die moeten lezen, en blijven lezen, want daaruit leren wij Hem kennen. Hem, Die wij aanbidden in de heilige liturgie.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor