27 juni 2013

Feestelijke parochiedag op hoogfeest H.H. apostelen Petrus en Paulus

Dit jaar vieren we het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus op zaterdag 29 juni met een parochiedag. Na een gezongen H. Mis om 11.00 uur zal er in de pastorie (bij mooi weer in de tuin of op het kerkplein) een feestelijke middag worden gehouden voor alle parochianen. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De drankjes worden door de parochie verstrekt; iedereen die wil deelnemen wordt verzocht om zelf een of meerdere (koude) hapjes mee te brengen, waarvan ook de anderen mogen genieten. De bijeenkomst wordt om 16.00 uur afgesloten in de kerk met een plechtig Lof en de Rozenkrans van Barmhartigheid. (De gezongen vespers van deze feestdag kunnen wegens ziekte onder de zangers helaas geen doorgang vinden.

Het volledige dagprogramma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen H. Mis
12.30 uur: Feestelijke middag voor alle parochianen (pastorie/kerkplein)
16.00 uur: Plechtig Lof met Rozenkrans van Barmhartigheid

Paulusfonds
Zoals u weet is de priesterbroederschap Sint Petrus vernoemd naar de apostel aan wie onze Heer de sleutels van het Rijk der hemelen heeft toevertrouwd. Het seminarie van de broederschap in Wigratzbad, Duitsland, wordt gedragen door het gebed en de financiële ondersteuning van de gelovigen. Vaak zijn er seminaristen die extra ondersteuning nodig hebben om aan de priesteropleiding te kunnen beginnen. Zo hebben we onlangs een taalcursus gefinancierd voor een Aziatische jongeman die volgend jaar als seminarist kan beginnen mits hij de Duitse taal machtig is. Voor die bijzondere ondersteuning hebben we een fonds in het leven geroepen, dat de naam van de apostel Paulus draagt: het Paulusfonds. Op onze parochiedag zullen enkele activiteiten georganiseerd worden om voor dit doel geld in te zamelen.