Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


28 juni 2013

Plechtig Lof in plaats van gezongen Vespers

Als afsluiting van de feestelijke parochiedag op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus zal er een plechtig Lof worden gevierd met de Rozenkrans van Barmhartigheid. De geplande Vespers kunnen helaas geen doorgang vinden vanwege ziekte onder de zangers.