14 februari 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 februari 2014

Op zaterdag 15 februari vindt de volgende bijeenkomst plaats van de Sint-Nicolaasacademie. De lezing heeft als onderwerp de situatie van de christenen in Syrië en wordt gehouden door dr Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland.

De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.