1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 juli 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

22 februari 2014

Verlichting in de kerk

De kroonluchter die met kabel en glazen koepels (totaal ca. 100 kg)
naar beneden is gestort, waarbij - gelukkig - niemand gewond is geraakt.

In de afgelopen week is bij reparatiewerkzaamheden aan het dak van de kerk plotseling een van de acht kroonluchters van het hoge plafond naar beneden gestort (zie foto). Bij nader onderzoek zijn alle acht armaturen naar beneden gehaald, want de ophanging was niet langer veilig. De situatie was levensgevaarlijk, omdat elke lamp 100 kg weegt en zich op 15 meter boven de grond bevindt. Voorlopig is de kerk in het middenschip dus niet meer verlicht. Alle kroonluchters zullen vervangen moeten worden. Hiervoor wordt uw financiële bijdrage gevraagd in de zondagse collecte of op de bankrekening van de Jozefparochie: NL48 ABNA 0589 9700 89.