Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 29 februari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

22 februari 2014

Verlichting in de kerk

De kroonluchter die met kabel en glazen koepels (totaal ca. 100 kg)
naar beneden is gestort, waarbij - gelukkig - niemand gewond is geraakt.

In de afgelopen week is bij reparatiewerkzaamheden aan het dak van de kerk plotseling een van de acht kroonluchters van het hoge plafond naar beneden gestort (zie foto). Bij nader onderzoek zijn alle acht armaturen naar beneden gehaald, want de ophanging was niet langer veilig. De situatie was levensgevaarlijk, omdat elke lamp 100 kg weegt en zich op 15 meter boven de grond bevindt. Voorlopig is de kerk in het middenschip dus niet meer verlicht. Alle kroonluchters zullen vervangen moeten worden. Hiervoor wordt uw financiële bijdrage gevraagd in de zondagse collecte of op de bankrekening van de Jozefparochie: NL48 ABNA 0589 9700 89.