Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


3 november 2014

Fotoverslag van de plechtige Hoogmis met pontificale assistentie en toediening H. Vormsel op zondag 2 november