Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


5 november 2014

Video's van Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen

Op zaterdag 1 november ontving dit meisje het heilig Doopsel om daags erna door de Bisschop gevormd te kunnen worden.
Allerzielen

Na de gezongen Requiemmis op maandag 3 november vond de absoute plaats bij de katafalk.