30 april 2015

Van de pastoor: Moederlijke bescherming

Beminde gelovigen,

De maand mei is op bijzondere wijze toegewijd aan de heilige maagd Maria. Dit jaar zullen wij als bijzondere intentie bij het Rozenkransgebed in de kerk bidden voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Wij roepen vol vertrouwen de moederlijke bescherming in voor hun redding en voor de bekering van hun onderdrukkers. Ook willen wij bidden voor een rechtvaardige bejegening van de Arabische staten door de Europese en Amerikaanse politiek.

Het martelaarschap van zovele christelijke broeders en zusters en hun voortbestaan in de eigen landen kan en mag ons niet koud laten. Het martelaarschap in liefde tot God herinnert ons aan het tragische verdwijnen van het geloof in ons eigen land en aan de on-verschilligheid van vele christenen in het Westen. Hun martelaarschap roept op tot ommekeer; hun martelaarschap schreeuwt om een verandering in de wijze waarop wij in het recente verleden met de Arabische staten zijn omgegaan, waardoor de destabilisatie mogelijk is gemaakt die aan extreme islamieten volop ruimte gaf. Door het gebed voor hen die nu vervolgd worden, wordt ons de mogelijkheid geschonken om onze eigen oppervlakkige kijk op God en de wereld te corrigeren.

We bidden de Rozenkrans op zaterdag en zondag voorafgaand aan de heilige Mis, en tijdens het Marialof dat van dinsdag tot en met vrijdag om 11.45 uur wordt gehouden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor