1 april 2015

Van de pastoor: Verlossing uit de slavernij van de zonde

Beminde gelovigen,

Binnen enkele dagen gaan wij het hoogfeest vieren van de verlossing van het menselijk geslacht uit de slavernij van de zonde. Voor de gedoopten die het heilsaanbod van God met liefde hebben aangenomen is dit het daadwerkelijke middelpunt van al hun streven en verlangens. Zij beantwoorden die liefde van God door hun leven te schenken aan Hem, Die ons alles gegeven heeft.

Voor veel van onze medechristenen elders in de wereld betekent deze levenshouding dat zij het leven moeten laten door vervolging. Momenteel verkeren honderdduizenden christenen in het Midden-Oosten in levensgevaar. Voor onze Westerse samenleving is dat vooral een politiek probleem en een ongeoorloofde omgang met een minderheid. Wij, als kinderen van de Kerk, delen deze visie, maar in het lijden van deze onschuldige christenen zien wij tegelijkertijd een getuigenis van de oneindige waarde van de verlossing door Jezus Christus.

Als wij lui geworden zijn, dan kunnen wij naar hen kijken om te ontdekken wat Christus werkelijk voor ons zou kunnen betekenen, en hoe wij alles aan Hem kunnen geven in alle omstandigheden van het leven.

Ik wens u een Zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor